Okusinza Mu Luganda

St. John's Church, Waterloo

 

 

Entegeka n'Ebitundu

 

nga tulindirira

 

Amazaalibwa ga Mukama waffe

 

Yesu Kristo

 

2. Ntenvu 2018  (2nd December, 2018)

 

"Naye alizaala omwaana wa bulenzi; naawe olimutuua erinya lye Yesu; kubanga ye y'alrokola abantu be mu bibi byabwe.  Ebyo byonna byakolebwa, bituukirire Mukama bye yayogerera mu nnabbi, ng'agamba nti, laba, omuwala atamanyi musajja aliba olubuto, era alizaala omwaana wa bulenzi, balimutuuma erinnya lye Emmanweri; amakulu g'alyo nti Katonda ali naffe."

Okusinza nokuyimba mu kkanisa e Bungereza okwolulimi Oluganda.

Sunday School PERFORMANCE nayo yabadeyo mubujjuvu bwayo

The Woolwich Cristmas Tree for 2018